Мережа бібліотек

Павленко Т. Вебнавігатор фахово-орієнтованого електронного контенту як складова інформаційно-ресурсної бази університетської бібліотеки

Представлено досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо оригінальної моделі організації фахово-орієнтованого електронного контенту як вебліографічного навігаційного інструмента відкритих освітніх ресурсів з використанням джерел інституційних репозитаріїв закладів вищої освіти та наукових установ України. Поряд з власними зібраннями відкриті освітні ресурси суттєво розширюють документну й інформаційно-ресурсну базу та спектр надаваних бібліотекою мережевих освітніх послуг, засоби доступу до яких зосереджені на платформі дистанційної освіти вишу. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з інформаційних технологій Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету

Остапенко Т., Кірішева О. Літопис медичних бібліотек в особах: до 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України

Автори статті презентують нове видання – збірку біографічних нарисів «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України» з серії «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії», яке було видано до 90-річчя заснування Національної наукової медичної бібліотеки України у 2020 році. 

Відомості про автора: 

виконувачка обов’язків генеральної директорки, заслужена працівниця культури України, головна бібліотекарка Національна наукова медична бібліотека України

Спанчак Т. Дистанційна робота бібліотек в умовах карантину

Стаття висвітлює досвід і виклики, з якими зіткнулись фахівці Національної історичної бібліотеки України в процесі переведення колективу установи на дистанційну роботу в умовах карантину через пандемію COVID-19, та представляє механізми забезпечення дистанційного обслуговування користувачів книгозбірні за умови необхідності дотримання карантинних обмежень. 

Відомості про автора: 

заступниця генерального директора з питань використання нових інформаційних технологій Національної історичної бібліотеки України

Науменко С. Обласні медичні бібліотеки України: реалії і перспективи

У статті висвітлено історію становлення та розвитку мережі медичних бібліотек в Україні з першої половини ХХ століття і до сьогодні. Окреслено проблеми, які постали перед галуззю в процесі реформування та можливі шляхи їх вирішення 

Відомості про автора: 

завідувач відділу організаційної та науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України

Білоус В. «Ні карантину на знання та інформаційно-бібліотечні послуги!»: з досвіду дистанційної роботи освітянської книгозбірні

Стаття відображає досвід дистанційної роботи бібліотеки Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Показує готовність університетської книгозбірні до роботи під час різноманітних викликів, зокрема карантину, викликаного пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 

Відомості про автора: 

директор Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Яременко Н. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека – виклик часу пандемія COVID-19

У статті висвітлюються питання організації роботи спеціальної (медичної) бібліотеки під час пандемії COVID-19 і введення карантину в регіоні. А також розглядається історія виникнення пандемій і робота медичної бібліотеки в умовах карантину. 

Відомості про автора: 

директор Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки

Толокнова К., Базиленко І. Миколаївські бібліотеки для дітей під час карантину: нові можливості та виклики

У статті висвітлено досвід роботи дитячих бібліотек м. Миколаєва в умовах карантину та представлено організацію дистанційного спілкування з користувачами й онлайн навчання фахівців бібліотек. 

Відомості про автора: 

провідний методист відділу бібліотечного маркетингу, завідувач відділу бібліотечного маркетингу Центральна бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка, м. Миколаїв

Діденко Л. Нотатки про роботу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі під час карантину

У статті стисло представлено основні процеси, що здійснювались дистанційно під час карантину працівниками бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Відомості про автора: 

директор бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Брага Г. Робота міських бібліотек в умовах карантину

У статті висвітлюється досвід роботи ЦБС Мелітопольської міської ради Запорізької області в умовах карантину, спричиненого COVID-19. Представлено можливості використання соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів для організації дистанційного обслуговування користувачів, розширення професійної спеціалізації бібліотекарів, комунікації з бібліотечною спільнотою. 

Відомості про автора: 

провідний бібліограф Централізованої бібліотечної системи Мелітопольської міської ради Запорізької області

Біла Л. Польська медична бібліотека імені Збіґнєва Реліґи – осередок польської медичної книги в Україні

У статті представлено історію створення та сьогодення Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи. Характеризуються інформаційні ресурси та основні напрями діяльності книгозбірні. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків Національної наукової медичної бібліотеки України

Страницы

Подписка на RSS - Мережа бібліотек