Анонси

№ 4 (10) 2017
Наукові дослідження в бібліотеках

Сопова Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає виклики

Соціологічні дослідження розглядаються як спосіб поліпшення ситуації в юнацьких бібліотеках. Аналізуються конкретні анкетування, опитування з проблем читання. 

Відомості про автора:

заступник директора з науково-методичної роботи Державної бібліотеки України для юнацтва

№ 4 (10) 2017
Інтернет-технології в бібліотеках

Пилаєва І. Репозитарій як реалізація принципів відкритого доступу Полтавським університетом економіки і торгівлі

У статті розглянуто принципи відкритого доступу, описано створення та структуру інституційного репозитарію Полтавського університету економіки і торгівлі.

Відомості про автора:

бібліотекар II категорії бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі

№ 4 (10) 2017
Інтернет-технології в бібліотеках

Щербан Р. Допоки живе пам'ять…

Бібліотекарі Рівненщини створили сайт-меморіал «Революція гідності. Війна. Рівненщина», присвячений пам’яті загиблих земляків. У статті представлено концептуальні підходи до створення нового інтернет-ресурсу.

Відомості про автора:

головний бібліотекар Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України

№ 4 (10) 2017
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Іванова М., Білінець Н. Інформаційно-аналітичний дайджест Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері»

Розкривається процес створення інформаційно-аналітичного продукту, його структура, принципи та специфіка наповнення змісту. Дайджест орієнтований для широкого кола фахівців у сфері охорони права інтелектуальної власності. Використання інформаційно-аналітичного продукту сприяє заощадженню часу пошуку матеріалів з питань інтелектуальної власності та швидкому орієнтуванню в загальному потоці інформації.

Відомості про автора:

науковий співробітник, головний бібліотекар Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

№ 4 (10) 2017
Науково-методична робота бібліотек

Ковальчук Г. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках

У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи.

Відомості про автора:

методист Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

№ 4 (10) 2017
Ювілеї бібліотек

Завадська Н., Ігнатюк М. Історія розвитку наукової бібліотеки: до 95-річчя з дня заснування Житомирського національного агроекологічного університету

У статті висвітлено історію становлення та розвитку Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету. Проаналізовано діяльність бібліотеки та її роль у функціонуванні університету.

Відомості про автора:

бібліотекар, директор Наукова бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету